MUKXV là vở cuối cùng (vở Nhạc kịch thứ 3) trong dự án HOPE của NPPA. Tiếc hùi hụi vì không có vé Đêm hè sau cuối & Góc phố danh vọng, lần này đã cố gắng nhanh tay nhanh mắt hơn 1 chút:)). Đi xem buổi công chiếu đầu tiên luôn (28.02.2017)Read More →