Bản thân mình vốn dĩ mặc đơn giản, lười lượn phố mua áo quần (đồ của mình chủ yếu là may/ được may tặng hoặc được mua cho). Khoảng 1 năm gần đây, nếu có mua đồ thì mình cũng ưu tiên mua ít nhưng chất, kiểu dáng đơn giản – dễ kết hợp và sử dụng được trong nhiều bối cảnh khác nhau.Read More →